TEBLİĞ KOŞULLARI

1              Yazıların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

2.      Tebliğlerin akademik ölçütlere uygun olarak hazırlanması ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

3.      Başvurduğu halde sempozyuma gelemeyecek katılımcıların sempozyum başlangıç tarihinden en az 10 gün önce Sempozyum Düzenleme Kurulu'nu bilgilendirmeleri gerekmektedir.

4.      Tebliğ sunum süresi 15 dakikadır. Her bildiri için 5'er dakikalık ek tartışma süresi verilecektir.

5.      Sempozyumda tebliğler Almanca, İngilizce, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Rusça, Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Uygur Türkçesi olarak sunulabilir.

 

*Tebliğ metni aşağıda belirtilen ölçütler esas alınarak hazırlanmalıdır.

1.      Metinler Microsoft Office Word programında oluşturulmalıdır.

2.      Makalenin tamamında Times New Roman fontu kullanılacaktır. Farklı alfabelerin kullanımında ise metinle birlikte fontun da gönderilmesi gerekmektedir.

3.      Tebliğ metinleri 15 sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

4.      Özet başlığı ve özet - Abstract: Tebliğ özetleri 200 kelimeyi aşmayacak şekilde 11 punto ile ve bir satır aralığında hazırlanmalıdır. 

          Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 adet olmalıdır.

5.      Ana metin ve Başlığı:Tebliğ metinleri ve başlığı 12 punto ve bir buçuk satır aralığı ile yazılmalıdır.

6.      Dipnot: Tebliğlerde word programının sıra sayılarla otomatik atadığı ve sayfa altına yerleştirdiği genel kabul gören dipnot usulü uygulanacak, sayfa altındaki dipnot metni 10 punto ve bir satır aralığı ile yazılacaktır. 

7.      Kaynakça: Tebliğ sonunda alfabetik olarak dizilmiş "Kaynakça" listesi yer alacaktır.