TEBLİĞ KONULARI

1. Hayatı, fikirleri, hikmetleri ve edebî yönleri,

2. Din anlayışı, dinî hayata ve dinî problemlerin çözümüne dair düşünceleri,

3. Sosyal hayata ve sosyal problemlere dair düşünceleri,

4. Hikmetlerinin yeniden yorumlanması,

5. Din anlayışının günümüz dünyasındaki yansımaları ve geleceğin inşasındaki önemi,

6. Öğretilerinin bir eğitim materyali olarak yeniden değerlendirilmesi,

7. Dönemine ve günümüze tesiri,

8. Türk dünyasının birlikteliğine katkıları,

9. Hakkında yapılan Türkiye'de ve dünyadaki çalışmalar,

10. Tasavvuf kültüründeki yeri ve önemi,

11. Medeniyetimizin ihya ve inşasındaki yeri ve önemi.