Sempozyum Takvimi

 

5 Mart 2016

 İlk çağrı

15 Nisan 2016

 Özet gönderimi için son tarih

15 Mayıs 2016

 Kabul edilen bildiri özetlerinin siteden duyurulması

15 Ağustos 2016

 Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

26-28 Eylül 2016

 Sempozyum (İstanbul/Türkiye)

24-26 Ekim 2016

 Sempozyum (Almatı/Kazakistan)