DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Hayati DEVELİ            (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Fikret TURAN              (İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü)

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN           (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Azmi BİLGİN                (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Fatih SANCAKTAR       (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ   (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. Cezmi BAYRAM                      (Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı)