Kabul Edilen Bildiriler

 Geleceğin geçmişle inşa edilmesi fikrinden yola çıkılarak günümüz problemlerinin giderilmesine katkı sağlaması amacıyla 26-28 Eylül (İstanbul/Türkiye) - 24-26 Ekim 2016 (Almatı/Kazakistan) tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Abay Üniversitesi (Kazakistan), Türk Akademisi (Kazakistan) ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi ile ortaklaşa olarak “Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî  Uluslararası Sempozyumu”nun düzenlenmesine karar vermiştir.

 

 

BİLİMSEL PROGRAM

Sempozyum programını indirmek için tıklayınız..

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

  "GEÇMİŞTEN GELECEĞE HOCA AHMED YESEVΔ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU AMAÇ Hoca Ahmed Yesevî, Türk-İslâm dünyasının yetiştirdiği öne

SEMPOZYUM TAKVİMİ

  5 Mart 2016  İlk çağrı 15 Nisan 2016  Özet gönderimi için son tarih 15 Mayıs 2016  Kabul edi